Akcja społeczna – Brzegami Polskich Rzek

Komisja ds. mediów i promocji wędkarstwa ZG PZW organizuje społeczną akcję polegająca na przemarszu i sprzątaniu brzegów Polskich rzek. Niezbędnym narzędziem do udziału w akcji “Brzegami Polskich Rzek” jest aplikacja google maps, która pozwoli na zliczenie kilometrów ile członkowie danego koła pokonali w trakcie akcji. Komisja ds. mediów i promocji wędkarstwa dysponuje workami na śmieci które rozdysponuje na potrzeby uczestników wydarzenia. Ilość worków do wyczerpania zapasów, decyduje kolejność zgłoszeń. Koła/Okręgi, które będą brały udział w akcji zobowiązane są dokonać wszelkich formalności związanych z odbiorem nieczystości na własną rękę. Po zakończeniu akcji organizator winien przesłać na podany poniżej adres mapkę z aplikacji google maps, pokazującą ile km spaceru pokonano, połączoną z krótką notatką i relacją fotograficzną. Dla najlepszych kół przewidziane są nagrody.

Termin akcji: 17.06.2023
Termin zgłoszeń do: 16.06.2023 godzina 12:00
Zgłoszenia Kół Wędkarskich PZW oraz zapotrzebowanie na worki przyjmujemy pod adresem mailowym:
brzegamipolskichrzek@zgpzw.pl
Szczegółowe informacje:
504 250 990 Grzegorz Wrzesień
606 433 225 Piotr Goliat
781 870 102 Albert Długoszewski

https://www.facebook.com/pzworgpl/posts/pfbid02kAugguLo4JPNswzyEC7sgshDa8w9KUScgw6BiTQuBSTfwcTFna4XEcuHx6YhCJhZl