Informujemy

że ze względu na Święto Zmarłych ulega zmianie praca
Biura ZO PZW w Gdańsku:
– w dn. 30.10.2023 poniedziałek – od godz. 7.00 – 17.00
– w dn. 31.10.2023 wtorek – od godz. 7.00 – 12.00

Sekretariat Biura ZO PZW
w Gdańsku