Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku

Młodzież

Uchwała XXXII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZW Okręg w Gdańsku

W zakresie pracy z młodzieżą

Dążąc do osiągnięcia celu strategicznego Związku, którym jest stworzenie warunków dopływu dzieci i młodzieży do statutowych jednostek organizacyjnych Polskiego Związku Wędkarskiego, Zjazd uważa za niezbędne kontynuowanie pracy z młodzieżą poprzez:

  1. Wszystkie jednostki organizacyjne PZW do promowania wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno-sportowych poprzez ułatwianie powszechnego dostępu do informacji na temat uprawiania hobby wędkarskiego i zdrowego trybu życia w Polsce;
  2. Wspieranie merytoryczne i w miarę możliwości wspomaganie finansowe działalności kół w sprawach istotnych dla środowiska młodzieżowego.
  3. Inicjowanie zarządów kół do pracy z młodzieżą poprzez organizację olimpiad, konkursów i innych projektów dla młodzieży.
  4. W celu wymiany doświadczeń w pracy z młodzieżą kontynuowanie współpracy z okręgami PZW poprzez organizację wspólnych przedsięwzięć 
  5. Organizowanie kursów dla członków kół w celu uzyskania uprawnień Instruktora Wędkarstwa Młodzieżowego. Jednocześnie podjęcie działań wspierających i zachęcających inspektorów i instruktorów do nabywania uprawnień wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży.
  6. Poprzez stałe działania promocyjne ułatwianie dostępu dzieciom i młodzieży szkolnej do jednostek PZW, jednocześnie stwarzając im możliwie najdogodniejsze warunki uprawiania wędkarstwa w Związku,
Previous
Next
Wszystkie jednostki organizacyjne PZW są zobowiązane Uchwałą XXXII OZD PZW GDAŃSK do promowania wędkarstwa i jego walorów rekreacyjno-sportowych poprzez ułatwianie powszechnego dostępu do informacji na temat uprawiania hobby wędkarskiego i zdrowego trybu życia w Polsce

– Polski Związek Wędkarski Okręg w Gdańsku

Rada ds. Młodzieży Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg w Gdańsku zaprasza

do wypożyczania gier rozwijających sprawność w sporcie wędkarskim. To nauka ekologii, edukacja wędkarsko-ekologiczna, promocja działalności PZW i przede wszystkim doskonała zabawa!
W naszej ofercie jest aż sześć dopasowanych do dziecięcych umiejętności zabaw:
1. gra planszowa „Wędkarz doskonały”,
2. puzzle wędkarskie,
3. wędkarskie „Koło Fortuny”,
4. test sprawnościowy,
5. spinning sprawnościowy, czyli „Tarcza Arenberga”
6. spinning cel – „Skish”.
Wszystkie gry skierowane są nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również rodziców i opiekunów. Ze względu na spore rozmiary polecane zwłaszcza na festyny w plenerze, ale również zajęcia szkółek wędkarskich w obiektach zamkniętych. W każdej zabawie może uczestniczyć dowolna liczba graczy. Formuła jest otwarta i zależy od organizatora, a modułowość projektów pozwala na szeroką dowolność. Więcej plusów? Krótki czas rozkładania i bezproblemowy transport po złożeniu.
Uwaga! Koła PZW Okręgu Gdańskiego do organizowania imprez wewnętrznych mogą wypożyczać wszystkie gry nieodpłatnie!
Rezerwacje terminu wypożyczenia gier w sekretariacie biura ZO PZW w Gdańsku przy ulicy Rajskiej 2. Telefon: 58 301 48 86

Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej 2023

Wpisy dotyczące młodzieży

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!