OCHRONA WÓD
OCHRONA WÓD
OCHRONA WÓD
Previous
Next

           Społeczna Straż Rybacka PZW Okręgu w Gdańsku działalnością kontrolną obejmuje tereny 10 powiatów w województwie pomorskim: starogardzki, wejherowski, kartuski, kościerski, tczewski, pucki, chojnicki, starostwa ziemskiego gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, starostwa grodzkiego w Gdańsku i Gdyni. Działania Społecznej Straży Rybackiej dotyczą nie tylko wód użytkowanych przez Okręg PZW w Gdańsku, podczas wspólnych akcji z Państwową Strażą Rybacką kontrole przeprowadzane są również na wodach innych użytkowników. Dodatkowo działania SSR powiatów wspomaga Etatowa Straż Rybacka Okręgu.

Głównymi wykroczeniami popełnianymi przez wędkarzy są w szczególności: połów bez wymaganych uprawnień i pozwoleń, braku czystości w obrębie łowiska, połów ryb na więcej niż 2 wędki, przechowywania złowionych ryb w pojemnikach do tego nie przystosowanych, braku tzw. wypychacza, zabierania ryb nie mających wymiaru ochronnego.

W czasie przeprowadzonych kontroli podejmowane są znaczne ilości sprzętu kłusowniczego, który po zinwentaryzowaniu zostaje przekazany Państwowej Staży Rybackiej.

Szczególną opieką SSR etatowej i Kół PZW otoczono rzeki (głównie Redę, ale także Wisłę, oraz Radunię) w czasie i po zarybieniu gatunkami wędrownymi ryb  łososiowatych: trocią i łososiem, dokonanymi ze środków Okręgu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w czasie wędrówek tarłowych tych gatunków. Kontrole te umożliwiają odbycie tarła przez zdecydowanie większą liczbę ryb, co widoczne jest w, coraz większej ilość troci i łososi łowionej przez wędkarzy po zakończeniu okresu ochronnego. Szczególny nacisk kładziony jest także na kontrole Martwej Wisły, która podlega dużej presji kłusowniczej, szczególnie w okresach przedświątecznych.

Społeczna Straż Rybacka Okręgu Gdańskiego PZW prowadzi również kontrole interwencyjne pod kątem likwidacji wszelkich nielegalnych zrzutów zanieczyszczeń do jezior i rzek, nadzoruje wycinki nadbrzeżnych drzew i prace ingerujące w koryta rzek.