INFORMACJA

Informujemy, że na czas Jarmarku św. Dominika wprowadzone zostaną tymczasowe zmiany w organizacji ruchu  na ul. Rajska 2
w Gdańsku.

Obowiązywać one będą od 11 .VII  do 20.VIII.2023 r.

W związku z powyższym nie będzie możliwości dojazdu samochodem w tych dniach do siedziby ZO.