ANKIETA

Szanowni Państwo,
Zakład Bioekonomiki Rybactwa Instytutu Rybactwa Śródlądowego – Państwowy Instytut Badawczy po raz czwarty przeprowadza badania ankietowe wędkarzy łowiących trocie wędrowne i łososie atlantyckie, tym razem w 2022 roku. Wyniki badań będą nam bardzo pomocne w ocenie skuteczności zarybień trocią wędrowną polskich rzek uchodzących do Bałtyku, poznaniu profilu socjoekonomicznego wędkarzy, a także w celu ukazania ogólnej rangi wędkarstwa ukierunkowanego na łowienie tych dwóch gatunków ryb w wodach naszego kraju.
W związku z tym chcemy zachęcić jak największą grupę wędkarzy do wypełnienia tej ankiety i prosimy o pomoc w dystrybucji ankiety wśród wędkarzy łowiących łososie i trocie.
link do ankiety
Dziękujemy za zrozumienie i pomoc w badaniach.