Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków koła nr 4 Gdańsk-Portowa

Zarząd koła PZW nr 4 Gdańsk-Portowa informuje, że w dniu
25.XI.br.(sobota) w Małym Młynie ul. Rajska 2, odbędzie się Walne
Zebranie Sprawozdawcze Członków koła.
I -Termin godz. 10:00
II Termin godz. 10:15
Serdecznie zapraszamy