KONKURS WIEDZY WĘDKARSKIEJ I EKOLOGICZNEJ, 2023

Regulamin konkursu.

 1. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież z Okręgu Gdańskiego PZW, w wieku od 10 do 16 lat (bez względu na miesiąc urodzenia).
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów: I etap – test, II etap – test.
 3. Termin nadsyłania odpowiedzi I etapu:  do 15 lutego 2023 r.
 4. Test oraz druk do odpowiedzi I etapu – znajduje się na stronie pzw.gda.pl
 5. Odpowiedzi proszę przesłać na adres:
 • pzw@pzw.gda.pl
 • lub Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku Rajska 2, 80-850 Gdańsk
 1. Prace na innych drukach, kreślone, poprawiane oraz z nieczytelnymi lub niedokładnymi danymi osobowymi nie będą brane pod uwagę.
 2. Oceny prawidłowości odpowiedzi dokona komisja powołana przez Radę ds. młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Gdańsku.
 3. Informacja o wynikach I etapu konkursu oraz nazwiska osób, które zakwalifikowały się do II etapu zostaną ogłoszone na stronie Okręgu Gdańskiego PZW pzw.gda.pl w terminie ok. dwóch tygodni od zakończenia I etapu.
 4. Termin II etapufinał dla zwycięzców I etapu ustala się na dzień 18 marca 2023 (sobota) godz. 9.00 w siedzibie Zarządu Okręgu PZW w Gdańsku ul. Rajska 2.
 5. Zwycięzca konkursu wyłoniony w II etapie otrzyma atrakcyjną nagrodę główną, pozostali uczestnicy otrzymają wędkarskie upominki.
 6. Opiekunów prosimy o dopilnowanie, aby testy I etapu były wypełnione przez dzieci samodzielnie. W przypadku nadesłania prac budzących uzasadnione podejrzenie pracy grupowej, komisja zastrzega sobie prawo odrzucenia wszystkich prac danej grupy.

Załączniki: Pytania konkursowe i druk odpowiedzi

Rada ds. Młodzieży

Okręg Gdański PZW