Rada ds. Młodzieży ZO PZW Gdańsk ogłasza konkurs plastyczny

Konkurs ma na celu popularyzację wędkarstwa i zainteresowanie otaczającą przyrodą poprzez rozwijanie zdolności plastycznych.